Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 405 - Θερμοδυναμική & Στατιστική Φυσική

Ασκήσεις

Τεστ εξαμήνου 2007

Ιανουάριος 2008

Ιούνιος 2008

Σεπτέμβριος 2008

Τεστ εξαμήνου 2008

Σεπτέμβριος 2009

Ιανουάριος 2010

Σεπτέμβριος 2010

Ιανουάριος 2011

Σεπτέμβριος 2011

Ιανουάριος 2012

Σεπτέμβριος 2012

Ιανουάριος 2013

Ιούνιος 2013