Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 405 - Θερμοδυναμική & Στατιστική Φυσική

Επικοινωνία

Ζώτος Ξενοφών
Τηλέφωνο: +30-2810-394226
Γραφείο: 225 κτίριο Φυσικής
email: zotos@physics.uoc.gr