Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 405 - Θερμοδυναμική & Στατιστική Φυσική

Περιγραφή

Το πρόγραμμα του μάθηματος είναι κάθε εβδομάδα είναι το ακόλουθο:

Δευτέρα και Τετάρτη 09:00 - 11:00  Αίθουσα3

Ασκήσεις Παρασκευή 09:00 - 11:00 Αίθουσα 3

*** Η τελική εξέταση θα γίνει ΧΩΡΙΣ βιβλία ή σημειώσεις. ***