Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 405 - Θερμοδυναμική & Στατιστική Φυσική

Περιγραφή

Το μάθημα Θερμοδυναμικής είναι κάθε:

Δευτέρα και Τετάρτη 09:00 - 11:00  Αίθουσα3

Ασκήσεις Παρασκευή 09:00 - 11:00 Αίθουσα Σεμιναρίων 1ου ορόφου

*** Η τελική εξέταση θα γίνει ΧΩΡΙΣ βιβλία η σημειώσεις, μόνο με ΜΙΑ σελίδα - τυπολόγιο της επιλογής του εξεταζόμενου. ***